بازی شمشیر و صندل 3 آنلاین

                                   Swords and Sandals 3 ﯼﺯﺎﺑ

شمشیر و صندل 3 (Swords and Sandals 3):

برو بیرون به میدان جنگ و ضرب و شتم دشمنان. اگر شما را مدیریت برای برنده شدن، کسب امتیاز برای بهبود پارامترهای شخصیت خود را. در بالا شما می توانید مقیاس سلامت و مقیاس سحر و جادو را ببینید. . اگر سلامت باقی نمی ماند، پس از آن شخصیت خواهد مرد. اگر سحر و جادو کافی نیست، شما می توانید توانایی های جادویی استفاده کنید.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها