بازی مسابقه تراکتور آنلاین

                                   Tractor Racer ﯼﺯﺎﺑ

مسابقه تراکتور (Tractor Racer):

در این بازی شما می توانید یک تراکتور، که شما را به محل کار خود را پس از رانندگی کنید. که شما فقط می خواهم که رفتن نیست، انتخاب کنید تا برخی از سبزیجات در جاده ها است. مراقب باشید در راه شما خواهد شد کسانی سبزیجات است که شما می توانید انتخاب کنید و خواهد بود دیدار خواهد کرد - آنها فقط در اطراف درایو. برقرار کردن تعادل، رانندگی تراکتور، با فلش.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها