بازی سوپر ماریو جهانی TM آنلاین

                                   Super Mario World TM ﯼﺯﺎﺑ

سوپر ماریو جهانی TM (Super Mario World TM):

در آسمان قهرمانانه روشن دوباره ستاره از معشوق، ستایش قهرمان لوله کش ماریو گذشته است. شما می توانید خود را در جهان خود را پیدا کرده و نمی شود نا امید. از آنجا که همه شما را انجام خواهد داد برای دیدن و انجام و توسط میلیون ها نفر از مردم در سراسر فانت جهان برای بیش از سی سال دیده می شود. اولین بازی از این سری در هشتاد و سومین سال از زندان آزاد شد. شما باید برای کمک به دوستان خود بروید و از طریق همه محاکمات و نابود کردن تمام بد در راه خود را برای به دست آوردن امتیاز بیشتر و پایان دادن به حاکمیت اژدها آتش.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها