بازی زامبی جنون چشم آنلاین

بازی زامبی جنون چشم (Zombie eye madness) آنلاین نیست.


شما می توانید در حال حرکت به کار می کنند، در صورتی که در شب شما عبور از آستانه این بازی زامبی قبرستان. در اینجا شما می توانید ماجراهای احساساتی و ضربات دیوانه با نیروهای تاریک از عالم اموات. هدف شما - برای از بین بردن هیولا مرگبار که در حال تلاش برای ساخت نوع خود را. ساقه آنها را به عنوان دقیق که ممکن است، اگر شما نمی توانید در محدوده نزدیک ساقه، ساقه دوباره بجای اول برگشتن.

بازی های فلش مشابه