بازی ماریو ماجراجویی آنلاین

بازی ماریو ماجراجویی (Mario adventure) آنلاین نیست.


در این بازی شما باید برای بازی، آشنا به همه از دوران کودکی، لوله کشی ماریو. مهم نیست که چقدر زمان گذشته است، و هنوز هم همان خوشحال و شاد. او نمی داند چه غم و اندوه و خستگی است، به عنوان او دوباره برای کسب و کار جدید منتظر بود. به ماهرانه پریدن همه موانع و شکست دادن دشمنان، او به دنبال تنها به جلو. این بت نسبتا گوشتالو همه کودکان فقط شایسته احترام.

بازی های فلش مشابه