بازی تنها آنلاین

                                   Solitary ﯼﺯﺎﺑ

تنها (Solitary):

به نفره باید با قوانین آشنا باشد. در حال حاضر ما به آنها نگاه کنید. در جدول شماره خاصی از کارت وجود دارد. در توده ای از کارت ها را به حرکت در یک جهت خاص را با توجه به تنوع رنگ است و می تواند مرتبط با یک نقشه کوچک برای اطلاعات بیشتر. این بازی به اتمام خواهد رسید زمانی که همه کارت ها در چهار شمع، هر یک با تنها یک دست کت و شلوار گذاشته، صعودی است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها