بازی ﺕﺭﺎﻏ ﯽﻠﻣ ﻢﯿﺗ آنلاین

                                   Plunder squad ﯼﺯﺎﺑ

ﺕﺭﺎﻏ ﯽﻠﻣ ﻢﯿﺗ (Plunder squad):

این زمان به جنگ، به سرعت به مخزن شما پرش و رفتن به قلعه، که شما تا مدت ها پیش برنامه ریزی شده را به. شما باید به راه رفتن حدود 5 طبقه بی پایان، کل ساختمان به نظر می رسد مثل یک پیچ و خم، و در هر اتاق شما در حال انتظار برای دشمنان حفاظت از جواهرات است. فراموش نکنید که برای ارتقاء سلاح های خود را، مراقب برای ارتش و نقاط کنترل برای دشمنان است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها