بازی ترکیب کردن آنلاین

                                   Combine ﯼﺯﺎﺑ

ترکیب کردن (Combine):

در تماس با سه بار یا بیشتر از توپ از همان رنگ آنها را ناپدید می شوند. دفتر از فلش.