بازی Xenosquad آنلاین

                                   Xenosquad ﯼﺯﺎﺑ

Xenosquad (Xenosquad):

تفنگداران دریایی فضا در جنگ علیه اعمال گوناگون، هیولا های فرازمینی، قتل است که نیاز به زمان و نبوغ از پارسه. هر هیولا هر دو نقاط قوت و ضعف، شما را مجبور به استفاده از آن به نفع خود. حرکت ربات شما می توانید بر روی یک سطح سبز، و هنگامی که شما در رسیدن به مکان های زرد، شما می توانید احساس رایگان برای حمله به.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها