بازی فرشته راه شیری آنلاین

                                   Milky Way Angel ﯼﺯﺎﺑ

فرشته راه شیری (Milky Way Angel):

فرشتگان با ما در آسمان، چرا که برای آن دسته از افرادی که در حال حاضر در مدار، بیش از حد، نیاز به نظارت، چه با آنها، چیزی رخ داده است. امروز، ما در حال رفتن وجود دارد، کمک خواهد کرد که فرشتگان یک تغییر لباس. پس از همه، آنها، بیش از حد، برخی از تعطیلات، و آنها وقت زیادی ندارد او را به بسیاری از ظاهر خود را به من بدهید. ما بسیار امیدواریم که شما می توانید او در حال حاضر کمک کند.