بازی جیم عاشق ماری است آنلاین

                                   Jim Loves Mary ﯼﺯﺎﺑ

جیم عاشق ماری است (Jim Loves Mary):

جیم و مریم به نحوی به طور تصادفی ملاقات کرد و در عشق در نگاه اول سقوط کرد. اما پدر و مادر خود را به چنین رابطه ای مخالف بودند. جیم و مریم نامه به هر یک از کبوترها دیگر فرستاد و منصوب جلسه، نشان می دهد هر یک از مکان های جدید زمان. راهنما آنها را حفاظت در برابر پدر و مادر خود و رسیدن به محل. در این بازی شما قادر خواهید بود به جست و خیز با معشوق خود.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها