بازی جنگ میهن آنلاین

                                   Homeland War ﯼﺯﺎﺑ

جنگ میهن (Homeland War):

پس از مرگ شاه بزرگ، مشاور بد تصمیم به گرفتن تاج و تخت و حکومت پادشاهی را به دو گروه متخاصم تقسیم. در هرج و مرج، مردم از پادشاهی ظالم شد و شروع به کشتن یکدیگر. در حالی که نبود شخصیت اصلی این بازی بود به مبارزه برای عدالت، جمع آوری مردم در برابر دولت مشاور شر پادشاه مرحوم.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها