بازی چکرز ستاره آنلاین

                                   Star checkers ﯼﺯﺎﺑ

چکرز ستاره (Star checkers):

چکرز ستاره هیچ تفاوتی از زمین، شما فقط باید آن را ببرد با حرکت از تراشه های همان رنگ فضای سریعتر دشمن. ، و همچنین به عنوان دشمن شما مجاز به پرش از طریق به عنوان چهره های عمل و مجسمه خود را بر حریف سریعتر برای رسیدن به هدف. بازی با ماوس.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها