بازی قرار دادن یک نفره از دومینو آنلاین

                                   Put a solitaire from dominoes ﯼﺯﺎﺑ

قرار دادن یک نفره از دومینو (Put a solitaire from dominoes):

در اینجا که در آن شما می توانید توانایی های منطقی خود را تست کنید. به نظر می رسد که به دنبال دومینو عادی، اما معلوم از آن می تواند متفاوت استفاده می شود. شما باید در استخوانها برای به دست آوردن تعداد معینی از نقاط و فقط و سپس آنها را از روی صفحه نمایش ناپدید می شوند. در حالت ایده آل، شما باید همه جمع آوری و حتی یک اشتباه را ندارد. بنابراین برای دریافت توسط چیزهای مختلف کمی پریشان را امتحان کنید.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها