بازی حرکات غیر ارادی اندامها-TAC-منطق: نور آنلاین

                                   Tic-Tac-Logic: Light ﯼﺯﺎﺑ

حرکات غیر ارادی اندامها-TAC-منطق: نور (Tic-Tac-Logic: Light):

حرکات غیر ارادی اندامها-TAC-انگشت پا یک سطح جدید رسیده است. حالا آنها را ساخته اند با دوستان سودوکو و نسخه جدیدی از این بازی را به شما ارائه شده است. نکته این است که ردیف و هر خط سه، چهار یا پنج X و پنج صفر. این ضروری است که مقدار باید در هر دو صورت عمودی و افقی در همان زمان مواجه است. شما می توانید تا ده برابر صرفه جویی در هر سطح.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها