بازی پارک خودرو F-1 آنلاین

                                   Park the F-1 car ﯼﺯﺎﺑ

پارک خودرو F-1 (Park the F-1 car):

در بخش تعیین شده از مسیر شما را مجبور به نشان دادن همه کلاس خود را در مدیریت از ماشین. استفاده از تمام که شما می دانید، چون شما می خواهید به پارک خودرو در فقط یک انتخاب جاده. این همه به شما بستگی دارد، با احتیاط عمل می کنند، به عنوان نوبت مسیر بسیار خطرناک و باریک از سفر. آیا اتوبوس رانندگی نمی کند از هم جدا، زیرا آنها در خدمت به عنوان یک مانع خاک اختصاص داده است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها