بازی تایمر حرکات غیر ارادی اندامها-TAC انگشت پا آنلاین

                                   Tic-Tac-Toe Timer ﯼﺯﺎﺑ

تایمر حرکات غیر ارادی اندامها-TAC انگشت پا (Tic-Tac-Toe Timer):

در این بازی شما خواهد تفکر منطقی شما نیاز دارند. این بازی شامل 21 سطح و هر سطح شما نیاز به بازی با حرکات غیر ارادی اندامها کامپیوتر - TAC تابستانی. خانه به از دست دادن شغل خود، و بهترین برد، بلکه آن است که آسان نیست زیرا شما باید به سرعت فکر می کنم، چرا که بازی اختصاص داده است زمان بسیار کم است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها