بازی سودوکو روستای آنلاین

                                   Sudoku Village ﯼﺯﺎﺑ

سودوکو روستای (Sudoku Village):

بازی پازل اعتیاد آور به شما کمک خواهد استراحت و لذت بردن از یک سرگرمی بزرگ است. پس از همه، برای که او ایجاد شده است. بنابراین، قبل از سودوکو. متناسب به هر چهره مربع بنابراین برای جلوگیری از تکرار. پر کردن در تمام بخش های از پاسخ صحیح، بدون شکستن قوانین، و برنده، که هیچ برابر است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها