بازی ﻞﮕﺷﻮﺧ ﺮﺘﺧﺩ ﻪﻗﺎﺳ آنلاین

                                   Shoot Belle ﯼﺯﺎﺑ

ﻞﮕﺷﻮﺧ ﺮﺘﺧﺩ ﻪﻗﺎﺳ (Shoot Belle):

استدلال با دوستان، این مرد جوان تصمیم گرفت به یک گام به از جان گذشته، در حالی که نشان دادن مهارت های خود را - به به سیب بر روی سر از دختر است. اما یک ضربه محدود نمی شود و هر ضربه به خوبی هدف حرکت بیشتر از هدف. کمک به او برای ضربه سیب و آن را به دختر متوجه نشدم.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها