بازی های پرواز آنلاین MMORPG

مدرسه از خلبانان و فضانوردان را باز کرد. کافی است بخواهد برای تبدیل شدن به یک تکاور شجاع وسعت کیهانی و یا بر روی جنگنده در یکی از جنگ ها به نابود کردن دشمن. نبرد فوق العاده از آینده جذب دلربا. پرواز بازی آنلاین MMORPG دسترس به صورت رایگان، و هر کسی می تواند در این جهت را بازی کند. هر سن و نوع تجهیزات پرواز را انتخاب کنید، به مسلح کردن ابزار موجود، مطالعه قرائت و اجازه دهید آسمان خواهد بود خانه دوم خود را. از بازی های چند نفره در مورد کشتی های فضایی، هواپیما و هلیکوپتر نفس گیر است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها