Stardoll - عروسک ستاره

نام های جایگزین: Stardoll، لباس، عروسک ستاره، عروسک ستاره

Stardoll، آن را به بزرگترین جامعه آنلاین برای دختران که عشق مد، خرید، داخلی، خود را مطرح و پیدا کردن دوستان جدید در سراسر جهان. کاربران از سایت ایجاد عروسک MeDoll و نماد، خرید بروید، لباس تا عروسک، تزئین آپارتمان و ارتباط با یکدیگر.

 

بازی همچنین