مسابقه بازی های آنلاین MMORPG

مسابقه بازی MMORPG در روند ساخت یک معنای جدید. بازی آنها هنوز در دسترس به صورت رایگان و آنلاین، اما در حال حاضر آن را مجموعه ای از اقدامات که قبل از رقابت است. بازیکنان در حال حاضر باید به ترتیب برای سازمان و ترتیب پایه مسابقه، استخدام خدمه، مدیران، ساخت پارکینگ، اسکله تعمیر، امکانات آموزشی. برای اینکه در حسابداری و مطالعه رانندگان عملکرد درگیر، و سپس آنها را بالا می برد به بالاترین سطح است. عملیات را در زمان ما و یا در آینده، زمانی که ماشین قادر به توسعه سرعت تقریبا کیهانی است.