نبرد بازی آنلاین MMORPG دریای

حتی کسانی که در آب تحت تأثیر و یا نمی تواند شنا، رنج می برند نیست هیجان انگیز رایگان بازی MMORPG آنلاین جنگی. برای شروع بازی، از طریق ثبت نام سریع و شما می توانید در یک سفر بروید. ترتیب نبرد در اقیانوس، کنترل جنگی، موبایل، ناوچههای سبک، زیردریایی. تولید اژدر، معادن و فلزات تنظیم مجدد، مسیرهای عبور، می شکند خط مقدم. استفاده از دستگاه های برای شناسایی دشمن، و کاوش در پایین حضور دقیقه خارجی است. به خصوص تم دزدان دریایی جذاب، که در آن قایق های بادبانی با اسلحه مجهز و سعی کنید به یک غریبه سوار.