بازی نقطه آنلاین

بازی نقطه آنلاین

اولین نقطه از بازی محل بر روی کاغذ را در جعبه گرفت، اما در حال حاضر شما می توانید به صورت رایگان و آنلاین بازی. نسخه اصلی شرایط ضبط قرار می دهد سرزمین خارجی از طریق نقاط کردن & ndash؛ آنها باید توسط اشیاء از دشمن احاطه شده است، انکار او امکان سکته مغزی است. یکی دیگر از گزینه های سرگرمی برای بچه ها بیش از حد آشنا به مجلات کودکان، که یک کار برای اتصال نقطه به منظور بود، و سپس تصویر ظاهر خواهد شد. ما همچنین یک کار مشابه در محدوده داشته باشد. برخی از دسترس برای آنهایی که کمی هستند، اما نسخه پیچیده تر مناسب معتبر، بازیکنان با تجربه. به فرایند جالب بود، به شما خواهد شد با شخصیت های کارتونی و چهره های ناز سرگرم.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها