بازی ایندیانا جونز آنلاین

بازی ایندیانا جونز آنلاین

ماجراهای مردان شجاع هرگز پایان. و در حال حاضر ما از شما دعوت به بازی بازی های آنلاین رایگان ایندیانا جونز را از طریق مسیر پر پیچ و خم از قهرمان با او بروم. اما او نه تنها سفر و لذت بردن از زیبایی از محیط زیست، و به طور مداوم به دنبال راه هایی را از شرایط دشوار به دنبال. او بد نیست، اما در حال حاضر او فراهم می کند شما تصمیم می گیرید چه چیزی را در مواجهه با مشکلات. البته، شما می خواهد برخی از سرنخ داشته باشد، اما به اندازه کافی به تنها بر آنها تکیه. پس از صرف به همه به کمک شما نمی خواهد و فقط باید برای خودتان فکر می کنم. شلیک از توپ، ملاقات مومیایی، اهرام به دنبال گنجینه و اجتناب از تله.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها