بازی هالتر آزاد

بازی هالتر آزاد

آیا شما فکر می کنم که بلند کردن وزنه، آن است که سرگرم کننده نیست؟ پس از آن میله بازی رایگان بازی نسخه آنلاین ما شروع، و شما خواهد شد بسیاری از موقعیت های خنده دار است که می تواند در عرصه ورزشکاران اتفاق می افتد را ببینید. رونق مطرح شده در سیرک به سرگرم کردن مخاطب و در ورزشگاه. اما حتی یک دلقک گاهی اوقات به این پرتابه متوسل به مات و متحیر کردن مخاطبان با اقدامات ادعایی بی منطق است. سنگ فرشهای بالا بردن آن برای ساخت عضله، و یک مرد کوچک قدیمی، که تصمیم به دوباره جوان با این پوسته به تدریج وزن پنکیک میله فلزی افزایش می دهد. در هر زمان، آن را نازک تر و جذاب تر می شود.

بازی میله بر اساس طبقه بندی:

بهترین بازی هالتر آزاد