ﯼﺯﺎﺑ ﮒﺮﮔ

ﯼﺯﺎﺑ ﮒﺮﮔ

دزد خاکستری به شما بازی های آنلاین رایگان بازی در مورد گرگ ها بگویید، و برای بازی در انواع موضوعات، جایی که او قهرمان اصلی است دعوت شده بود. اسباب بازی یک ظاهر طراحی شده "الکترونیک" گرگ با یک سبد برای گرفتن تخم مرغ رول کردن نشیمنگاه. اگر سه بار او آنها را از دست، بازی به پایان خواهد داد. در این دوره از پاداش و مجازات نقاط تعلق خود را. Volchische نیز تعقیب قرمز سواری هود، که دارای مسیر راه به مادر بزرگ. خوردن خارج از آن و سه گوسفند، بنابراین شکستن خانه های خود. وجود خواهد داشت افراد دیگر، کمتر جذاب است.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﮒﺮﮔ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها