بازی تارزان رایگان آنلاین

بازی تارزان رایگان آنلاین

هنگامی که در جنگل او پسر بچه از دست داد. با توجه به قوانین از جنگل های وحشی او تا به حال مرد، اما حیوانات پناه خود و یادگیری برای زنده ماندن در شرایط دشوار و غیر معمول به آن است. در حال حاضر او یکی از آنها است و نشان می دهد آنچه قادر است، اگر شما شروع به بازی بازی های آنلاین رایگان تارزان. او هیچ هزینه نیست برای پرش از یک درخت مو را به دیگری، صعود به بالاترین واحد و گرسنگی با او تقسیم نارگیل موز و پرش از ارتفاع به داخل رودخانه عمیق برای رسیدن به پایین از یک مروارید بزرگ و گرفتن در طول ماهی. ببینید که چگونه دوستانه او با حیوانات بود و سعی کنید به تکرار antics خود را خود را دارند.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها