بازی آنلاین لیگ عدالت

بازی آنلاین لیگ عدالت

شروع بازی بازی های آنلاین رایگان لیگ عدالت، و شما را تبدیل به یکی از قهرمانان فوق العاده که تا شجاعانه با بچه ها بد می جنگیدند، خزنده به ما در همه طرف. تهدید از فضای همیشه مربوطه، و هیچ کار هیچ یک از. حتی شهاب سنگ در حال سقوط باید زمان برای تشخیص و شکستن ضربه قوی خود باشد. فانوس سبز معروف با خطر استفاده از سحر و جادو او را از حلقه دریافت کرده بود می پردازد. یک سوپرمن در برابر ربات وحشیانه توسط دانشمند نابغه شر کنترل می رود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تمام تصاویر بحث مبارزه است که باید برای جمع آوری یک پازل یا پیدا کردن آن را در پس زمینه بیش از حد.

بازی لیگ عدالت بر اساس طبقه بندی:

بهترین بازی آنلاین لیگ عدالت