ﺖﻟﺍﺪﻋ ﮓﯿﻟ ﯼﺯﺎﺑ

ﺖﻟﺍﺪﻋ ﮓﯿﻟ ﯼﺯﺎﺑ

شروع بازی بازی های آنلاین رایگان لیگ عدالت، و شما را تبدیل به یکی از قهرمانان فوق العاده که تا شجاعانه با بچه ها بد می جنگیدند، خزنده به ما در همه طرف. تهدید از فضای همیشه مربوطه، و هیچ کار هیچ یک از. حتی شهاب سنگ در حال سقوط باید زمان برای تشخیص و شکستن ضربه قوی خود باشد. فانوس سبز معروف با خطر استفاده از سحر و جادو او را از حلقه دریافت کرده بود می پردازد. یک سوپرمن در برابر ربات وحشیانه توسط دانشمند نابغه شر کنترل می رود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تمام تصاویر بحث مبارزه است که باید برای جمع آوری یک پازل یا پیدا کردن آن را در پس زمینه بیش از حد.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها