BIONICLE ﯼﺯﺎﺑ

BIONICLE ﯼﺯﺎﺑ

فقط در نبرد، شما می توانید رسیدن به مطلوب، اما نتیجه بستگی به تناسب از دشمن. در اینجا شش توآ کردن & ndash؛ BIONICLE مرموزی از جهان دور. آنها نه غبطه می خوردند شود، به دلیل موجود مخرب سربازخانه عالم اموات در زیر آب superweapon مگر، برآمدگی سمی، زره غیر قابل نفوذ محافظت و بلند مسلح خون خود را. شما باید برای بازی بازی های آنلاین رایگان Bionicle، رفتن به پایین و ماسک نیروی کانو. اما شما را در برابر نه تنها پادگان جهش و Pirraki و بی رحم با برادری رفتار کنند. شما به چالش کشیده خواهد شد، و اگر ما را آن را به یک جنگ جدی به تمام معنی.

بازی Bionicle بر اساس طبقه بندی:

بهترین BIONICLE ﯼﺯﺎﺑ