ﯽﺗﺭﻮﺻ ﮓﻨﻠﭘ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﺗﺭﻮﺻ ﮓﻨﻠﭘ ﯼﺯﺎﺑ

این جاسوس ها در بازی های آنلاین پلنگ صورتی گسترده مستقر شده اند. انگشت کوچک دعوت به صورت رایگان عاشقان از داستان های پلیسی بازی و کمک قهرمان برای گرفتن خائنانی. او بی باک است و می رود در دنباله از جنایتکاران. نمی شود فریب خورده، او را استخدام ون شیر راننده. که تحت پوشش خود و آشکارا در حال حرکت در اطراف شهرستان، او به دنبال را برای شخصیت های مشکوک است. آیا ماموریت اصلی کردن & ndash را فراموش نکنید. در زمان و با خیال راحت ارائه محصول شیر در همه مکان، و یا براندازی مشکوک بود. و او همیشه آماده است تا تغییر حمل و نقل به پریدن به یک زیر دریایی به فرود به پایین از تاریک ترین و به دنبال یک جاسوس است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها