ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯿﻟﻭﺍ ﻪﯿﻓﻮﺻ

ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯿﻟﻭﺍ ﻪﯿﻓﻮﺻ

در اینجا یکی دیگر از داستان شاهزاده خانم است. معلوم می شود که می توان آن را، نه فقط از خون سلطنتی به دنیا آمد. گسترش بازی آنلاین رایگان صوفیه اول، و شما می توانید در انواع مختلف از نسخه های این بازی با این دختر جذاب بازی. مرتب با او در اتاق و بر روی چمن به اطراف یک بار دیگر روشن شد. تمرین منطق را در لذت تاک پا و بازدید از درس موسیقی، چرا که شاهزاده خانم فقط باید به آواز خواندن. قبل از نمره، بازدید از یک آرایشگر به انجام آرایش. و اگر به طور ناگهانی گلودرد، از آن زمان برای درمان غدد از عفونت های دیگر در دکتر دادگاه خلاص شدن از شر است.

بازی صوفیه دوست داشتنی بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯿﻟﻭﺍ ﻪﯿﻓﻮﺻ