Popeye ﯼﺯﺎﺑ ﻥﺍﻮﻠﻣ ﺍﺭ

Popeye ﯼﺯﺎﺑ ﻥﺍﻮﻠﻣ ﺍﺭ

شما می توانید با یک شخصیت آشنا بسیار اصلی Popeye را از بازی های آنلاین ملوان را دریافت کنید. این شخصیت را دوست دارد اسفناج، زیرا کمک می کند او برای افزایش و بنابراین نیروهای توانا. لازم به بلع بخشی از گیاهان غنی شده است، از آن آسان است برای سرنگونی حتی هواپیما. Popeye را بلوتو رقیب برای قلب زیتون و کمک به او برای غلبه بر تله، شما باید به صورت رایگان بازی در بازی نشان افراد. و برای حفظ فرم بسیار عالی، ملوان را فراموش O چابکی آموزش ورزش، قدرت و سرعت. او نقش بیس بال و سوار موتور سیکلت برای دریافت پاداش کردن & ndash؛ عاشق بوسه.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها