ﮎﺭﺎﺒﻣ ﻥﻮﻤﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﮎﺭﺎﺒﻣ ﻥﻮﻤﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

نگاهی به شخصیت های بازی آنلاین میمون مبارک، شما متوجه شادی چگونه شکننده است. هر چیزی که کمی می توانید به اشک را، و به منظور بازگشت لبخند، لازم است که سعی کنید بسیار. شروع بازی به صورت رایگان، با هر بازی، و اقدامات به خاطر از میمون کوچک است که آنها را گرفتن. به خاطر خلق و خوی خوب خود شما را مجبور به پایین به سیاه چال وحشتناک، زرنگ تر بودن شکارچیان، حل بسیاری از پازل به جمع آوری هزاران اقلام و پیدا کردن یک استفاده برای آنها. و یا ساخت یک قایق از تنه و شاخه، پیدا کردن توپ، را به پایان برساند پرتره، بازی توپ های برفی.

بازی میمون مبارک بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﮎﺭﺎﺒﻣ ﻥﻮﻤﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ