ﺭﺩﻮﻟ ﻥﻮﯿﻣﺎﮐ ﯼﺯﺎﺑ

ﺭﺩﻮﻟ ﻥﻮﯿﻣﺎﮐ ﯼﺯﺎﺑ

طرفداران از عمل با انواع تکنولوژی جالب پیدا به بازی بازی های آنلاین رایگان لودر. شما را به سایت ساخت و ساز، که نمی تواند بدون یک ماشین قدرتمند قادر به بارهای کشیدن انجام مراجعه کنید. مصالح ساختمانی کشتی و تحویل در نقطه سمت راست. مغازه ها در انتظار شما برای ذخیره کردن جعبه در قفسه های طولانی است. حمل و نقل اقلام شکننده، نمی شکستن، و بار اول مواد فله در ظروف و سپس حمل در حال حاضر. بدون کامیون نمی تواند انجام دهد، و در جایی که زغال سنگ، طلا و سایر فلزات است. حتی سوپر ماریو کراوات ظرف حمل و نقل در وانت خود.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها