ﻢﺘﺷﻭ ﺏﺮﺿ ﻩﺩﻮﺗ ﯼﺯﺎﺑ

ﻢﺘﺷﻭ ﺏﺮﺿ ﻩﺩﻮﺗ ﯼﺯﺎﺑ

نیاز برای از بین بردن وجود دارد؟ کردن & ndash؛ باز بازی آنلاین رایگان توده ضرب وشتم به بازی در نقش بمب گذاران انتحاری. قهرمان خود را است نه ترس از مرگ، و عمل می کند متکبرانه، به شدت. او را ترک خرابه، که در آن یک بار در خیابان بود نمایاندن پارک و راه رفتن مردم. ماموریت کردن & ndash آن؛ گسترش ساختمان ها و کشتن دشمنان. او مراقبت می کند کردن & ndash؛ در مقابل مردم و یا زامبی زندگی می کنند. زندگی بیشتر او را شکسته بود، پول بیشتری می رود به حساب خود به طوری که آن را می توانید سلاح های متنوع و افزایش قدرت آن است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها