ﮏﻠﻓ ﺥﺮﭼ ﯼﺯﺎﺑ

ﮏﻠﻓ ﺥﺮﭼ ﯼﺯﺎﺑ

سوار بر جاذبه های رایگان: آنچه که می تواند جذاب تر؟ سپس شروع به بازی بازی های آنلاین چرخ فلک، که در آن شما را تزئین خود در حال اجرا در محافل گوزن، ببر، اسب و شیر. بچه ها قادر به حل پازل، جمع آوری پازل و حرکت مربع pyatnashek خواهد بود. هر بازی دارای یک شخصیت در حال توسعه، و به عنوان شما را از طریق کار پیشرفت، شما واژگان خود را گسترش، یادگیری به حساب، حفظ مکان بر روی نقشه از کشور و شهرستانها. سفر به فضا در اینجا کاملا واقعی است، و حتی به با بیگانگان که کاملا تا موذی نمی جلسه است.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها