OSO ﻩﮋﯾﻭ ﺭﻮﻣﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

OSO ﻩﮋﯾﻭ ﺭﻮﻣﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

بازیکنان جوان دعوت به بازی در یک کارتون جدید آنلاین، به طور کامل آزاد ماجراجویی بازی مامور ویژه OSO. شجاع، مدبر خرس در ماجراهای خود را طول می کشد غنی، دقت و چابکی است. خرس باعث می شود یک اسباب بازی، رو به افزایش از عمق؛ با کمک شما است، بر روی چمن برداشته؛ جهت درست از عکس ها است، و بسیاری از پازل را حل میکند. هنرمندان کوچک خواهد عکس های خنده دار سیاه و سفید در قاب از فیلم کردن & ndash رنگ؛ جای اقلام در سایت، و در لباس پیشنهاد OSO قرار داده است. و در پایان کار، چاپگر چاپ نتایج.

بهترین OSO ﻩﮋﯾﻭ ﺭﻮﻣﺎﻣ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها