ﯽﺠﻧﺭﺎﻧ ﺶﺷﻮﭘ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﺠﻧﺭﺎﻧ ﺶﺷﻮﭘ ﯼﺯﺎﺑ

شما را تبدیل به یک فن از اسباب بازی های منطق اگر تا کنون به بازی در بازی های آنلاین رایگان ذخیره نارنجی. آنها بازی نمی کنم سخت، قرار دادن بازوی خود را با یکی دیگر از موضوع: جعبه، چرخ، مثلث و یا رول در منطقه انتخاب و پرتاب آنها را. برای رسیدن به آن لازم است که اشیاء تغییر طراحی، ساخت آن را برای پرتقال و سیب در خانه ای که آنها را از ابر وحشتناک پنهان. از آنجا که آن را غیر معمول به شکل دنده باران است که آسیب قهرمانان بازی میوه پوشش نارنجی. شما می توانید لذت بیشتری را با یک سری از سطح به چالش کشیدن، و وعده داده می شود عبور جذاب.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها