.ﯽﺘﯾ ﯼﺯﺎﺑ Yeti ﯽﺷﺯﺭﻭ

.ﯽﺘﯾ ﯼﺯﺎﺑ Yeti ﯽﺷﺯﺭﻭ

ایجاد زمین، که وجود آن به سوال توسط مردم قرار داده است. برخی ادعا می کنند که یتی دیده بود، دیگر خنده و بحث های سنگین و به طور کامل انکار چنین اظهارات جسورانه. این شرم آور است، البته، هنگامی که شما باور نمی کنم، اما هر کس اعتقادات خود را دارند. اما بازی بازی آنلاین Yeti عشق آزاد همه چیز و هیچ کس به این استدلال در مورد لزوم و صحت آنها. خیلی از & nbsp؛ شرکت Eti & nbsp؛ در به طور مداوم تمسخر پنگوئن، با استفاده از آنها به عنوان پوسته های توپ، & nbsp؛ در فلش از کمان، توپ و موارد دیگر. و هنگامی که پرندگان به پایان رسید، او با اسکی بازان را سرگرم.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها