Thimbles ﯼﺯﺎﺑ

Thimbles ﯼﺯﺎﺑ

بازی Thimbles زمانی بسیار محبوب. تجمع کلاهبرداران صحنه در خیابان و مردم ساده و بی تکلف به دام از دست دادن دارایی های شخصی قرار می گیرند. آنها فکر می کردند که ما فقط باید توجه شود و حدس می زنم که تحت آن جام توپ، که شیاد به سرعت بر روی میز حرکت می کند. اما در برخی از نقطه، توپ رو آسانی از بازی حذف شده، و مرد در هر صورت بازنده باقی می ماند. ما این وضعیت را حذف و شما واقعا باید مراقب باشید به منظور موفقیت برای آنلاین رایگان بازی، و نرخ به امتیاز بازی خود را تبدیل شده است.

بهترین Thimbles ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها