ﯽﮑﺳﺍ ﯼﺯﺎﺑ

ﯽﮑﺳﺍ ﯼﺯﺎﺑ

هرگز در اسکی ایستاده بود؟ شروع به آموزش آن زمان، راه اندازی یک اسکی بازی آنلاین رایگان. در این بخش است به خصوص لذت بخش را به بازی، به دلیل این است که همیشه زمستان وجود دارد، اما برای بچه ها زمان لذت بخش ترین سال از آن است. شما فرصت های زیادی به رول پایین تپه دارند، شرکت در مسابقات و یا انجام یک کار خاص اعمال شده بر روی شخصیت اصلی است. در راه وجود دارد که شما به دنبال آدم برفی میسازد شر و کودکان سعی کنید به شما دست کشیدن از مسیر با توپ های برفی. نگه داشتن تعادل، خواهد گذشته در سرعت بالا عجله، مانور بین برف پوسته های پوشیده از برف و شورشیان زامبی.

بهترین ﯽﮑﺳﺍ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها