ﻪﻌﻠﻗ ﺯﺍ ﻉﺎﻓﺩ ﯼﺯﺎﺑ

ﻪﻌﻠﻗ ﺯﺍ ﻉﺎﻓﺩ ﯼﺯﺎﺑ

بازی محافظت از قلعه کردن & ndash؛ این استراتژی به نوبه خود مبتنی بر، که در آن شما قادر به نشان دادن مهارت های فرمانده و استراتژیست خود را در کامل. منجر ارتش نبرد به شما سپرده، تصمیم گیری درست در طول تهاجمی یا دفاعی، سربازان مسلح با آخرین سلاح و به منظور افزایش استقامت و قدرت پمپ آنها.

بهترین ﻪﻌﻠﻗ ﺯﺍ ﻉﺎﻓﺩ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها