ﻮﻣﻮﺳ ﯼﺯﺎﺑ

ﻮﻣﻮﺳ ﯼﺯﺎﺑ

سومو است، همچنین ورزشکاران، کشتی گیران، اما دیدن هیچ عضلات و کیلو چربی در بدن خود، به شدت می تواند به شک. اما آنها به طور خاص به ارمغان می آورد تا به حال برای او برای تبدیل شدن سنگین تر و وزن بدن به فشار حریف از صحنه خارج کنند. باز کردن رایگان بازی های آنلاین سومو، شما همچنین خواهید دید که شکل آنها کاملا آشنا به ما ندارد. اما سرگرم کننده را به بازی با آنها، به دلیل آن است که اغلب ورزشکاران به تصویر کشیده دور بیشتر شبیه به یک توپ. آنها بر روی زمین نورد، انتظار برای لحظه ای برای مبارزه موفقیت آمیز. و هنگامی که حرکت تند و سریع همگرا، سپس حریف فشار را به لبه این زمینه است. کسانی که پشت سر ماند، دختربچه خنده دار.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها