ﻝﺎﺒﺗﻮﻓ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

ﻝﺎﺒﺗﻮﻓ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

شکی نیست که فوتبال ورزش مورد علاقه همه بازی ها وجود دارد، اما اگر ما یک نسخه اروپایی آشنا، در امریکا ترجیح می دهند خود را. تفاوت های بسیاری هستند، اما اصلی این است که ورزشکاران ما ضربه به توپ با پای خود بایستند، و لمس دست به ارمغان می آورد نقطه پنالتی. در مقابل، فوتبال آمریکایی بر کار از دست او است. بیشتر در مورد ویژگی های دیگر این مکالمه رایگان محصولات بازی آنلاین است که پیشنهاد شما را به بازی یاد بگیرند کاملا معمول برای ما فوتبال نیست. دو تیم بازی سخت، اما به دلیل لباس خود را شامل کلاه.

بهترین ﻝﺎﺒﺗﻮﻓ ﯼﺎﻫ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها