ﻮﻓ ﮓﻧﻮﮐ ﯼﺯﺎﺑ

ﻮﻓ ﮓﻧﻮﮐ ﯼﺯﺎﺑ

بازی کونگ فو شده است به علاقهمندان به بازی در کنسول ارائه شده است، به شما این امکان هم کنترل شخصیت. حالا که فن آوری می تواند برای آنلاین رایگان بازی، شما را به یک بازی سرگرم کننده محدود نمی شود و همه چیز است که در رده ارائه امتحان کنید. آیا شما با پاندا کردن & ndash آشنا؛ خرس چاق که به طور ناگهانی از فروشنده رشته فرنگی را به یک جنگنده تبدیل شده است. گاهی اوقات آن است که کمی دست و پا چلفتی، اما این بدان او را متوقف کند. هنگامی که شما در یادگیری سبک مبارزه میمون های وحشی، ببر بنگال و دیگر رفتار کونگ فو. انتخاب گزینه های فروش و وارد حلقه را به نفع خود به عنوان قهرمان.

بازی کونگ فو بر اساس طبقه بندی:

بهترین ﻮﻓ ﮓﻧﻮﮐ ﯼﺯﺎﺑ