ﺲﯾﺮﺘﺗ ﯼﺯﺎﺑ

ﺲﯾﺮﺘﺗ ﯼﺯﺎﺑ

مردم شیفتگی جهانی تتریس زمانی آغاز شد که او را ترک جیب یک نسخه، اما امروز افراط روند منطقی مفید بازی تتریس، شما می توانید آنلاین به صورت رایگان بازی و. حفظ گزینه های کلاسیک زمانی که برای ارسال در سلول های خالی در حال سقوط عناصر و چرخش آنها را به طوری که آنها را به شکل آنها مطابقت لازم است. با این حال، تنوع جذب بیشتر و به شما پیدا کردن ما نسخه سرگرم کننده ساخت و ساز خانه ها، اهرام و حتی یک نوع جغرافیایی، زمانی که قاره ها خواهد شد را به محل نقل مکان کرد. شما می توانید هر یک از عناصر بازی، آوردن با هم در یک خط.

بهترین ﺲﯾﺮﺘﺗ ﯼﺯﺎﺑ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها