ﺰﻤﯿﺳ ﯼﺯﺎﺑ

ﺰﻤﯿﺳ ﯼﺯﺎﺑ

در نهایت سیمز بازی های موجود آنلاین به صورت رایگان، یادآور سری معروف از سرگرم کننده، که در آن بازیکن را کنترل ساکنان این شهر، در تلاش برای آوردن شادی به آنها می باشد. حالا شما می توانید بدون نصب بازی طور کامل تکامل یافته بر روی کامپیوتر، اما به سادگی در حال اجرا توسط یکی از نسخه های پورتال ما. شما می توانید فردی، تکنولوژی کنترل و یا توسعه شهرستان. پیش نویس حرفه ای نیز جالب توجه است، و آن را به شما کمک خواهد یادگیری برخی از پیچیدگیهای پیشخدمت، وزیر امور خارجه، مدیر باغ وحش، و تخصص های دیگر. مهم ترین چیز برای موفقیت در کسب و کار، و چگونه شما آن را انجام دهید، شما تصمیم می گیرید.

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها