ﯼﺯﺎﺑ ﺮﺼﻨﻋ ﺭﺎﻬﭼ

ﯼﺯﺎﺑ ﺮﺼﻨﻋ ﺭﺎﻬﭼ

بازی های آنلاین رایگان 4 عناصر ارائه بازیکن فعال به بازگشت تعادل از طبیعت. شما باید برای پیدا کردن و بازگشت به محراب از چهار علامت از عناصر طبیعت است. بدون آنها، تعادل نور و تاریکی آشفته، که به فاجعه منجر خواهد شد. تنها قهرمانان شجاع برای انجام یک کار و یادگیری برای مدیریت سحر و جادو باستان. از مکان های مختلف و شغل شما را در یک گیم پلی سرگرم کننده که در آن شما باید برای نشان دادن منطق، هوش، استعداد سرعت و استقامت جلب، و گاهی اوقات.

بهترین ﯼﺯﺎﺑ ﺮﺼﻨﻋ ﺭﺎﻬﭼ

" "

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها