ﺱﻮﻣ ﯽﮑﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ﺱﻮﻣ ﯽﮑﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

ملاقات یک دوست قدیمی کردن & ndash؛ موش کوچک میکی موس، که هنوز در صفوف بود و دعوت به بازی بازی های آنلاین میکی موس. ما یک اقتباس از اولین سری از قهرمان با هواپیما، که در آن شما به او کمک خواهد به پرواز، اجتناب از برخورد با اجسام در حال سقوط. بسیاری از رنگ آمیزی و پازل صحنه های از فیلم به یاد. هنگامی که شما با دوست دختر خود آشنا شوند و با هم به کار می رفت در یک رستوران. میکی حمل بازدید کنندگان سفارشات، پرداخت شرایط و به نظر می رسد برای سفارش در اتاق. موس بسیار فعال است که او همیشه مقدار زیادی از قدرت و سرگرمی و همچنین ورزش های باقی مانده است.

بهترین ﺱﻮﻣ ﯽﮑﯿﻣ ﯼﺯﺎﺑ

همه بهترین بازی های آنلاین. قهرمانان ژانر برچسب ها